เข้าสู่ระบบระบบจองห้องประชุม โรงพยาบาลมายอ (กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน หากเกินบ่ายโมงให้จองและแจ้งไปยังงานธุรการโดยตรง )

รายการประชุมวันนี้

  1. รายการประชุมวันนี้